[Cuộc đời] Chương 38

Thầy Cố lại tsun rồi

Nụ hôn thứ ba mươi tám

4d6a4e0cee6d84eee3088cc45a03ce36

Bầu không khí lặng ngắt như tờ.

“Chưa.” Cố Chinh dừng một chút, mãi sau mới nhẹ giọng nói, “Nhưng chắc tôi sẽ tìm thấy thôi.”Read More »