[Cuộc đời] Chương 35

Nụ hôn thứ ba mươi lăm

85e1944ba2678b877eed9bba87479d7b

Nhưng nếu Hạ Lam hỏi thật thì đột ngột quá, cậu muốn nói: Sao thầy lại vội vàng giải thích với tôi? Có điều, Hạ Lam nhanh chóng gạt đi, bất kỳ ai bị hiểu lầm như vậy, dù không muốn chắc cũng phải liều mạng phân bua.Read More »