[Cuộc đời] Chương 30

Nụ hôn thứ ba mươi

3cd9ce4259caa36ec31123a7ff907f08.jpg

Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Lam tới Hoành Điếm, cậu từng diễn tiểu binh tại thành Hồng Quân Trường Chinh Bác Lãm, từng diễn hoàng tử ở vườn ngự uyển Minh Thanh, cũng từng sắm vai tiểu đạo sĩ trong Bình Nham Động Phủ, nhưng chỉ lúc đóng hoàng tử mới nổi lên một chút, sau cứ bấp bênh mãi, một năm rồi chưa đến đây thêm lần nào.Read More »