[Cuộc đời] Chương 28

Nụ hôn thứ hai mươi tám

b017f0acb2de8346636e5ff2e904af65

“Chớ nói lung tung!” Vừa nhắc đến vấn đề này Cố Chinh đã tức giận, “Chuyện trò làm việc phải có trách nhiệm! Tùy tùy tiện tiện, cái gì cũng dám nói, kiểm điểm bản thân đi!”

Hạ Lam không dám cãi lại, lí nhí giải thích: “Tôi nói thật mà.”Read More »