[Cuộc đời] Chương 26

Nụ hôn thứ hai mươi sáu

56245490a38bf4fa031a741cadfa7d81

Cố Chinh vốn đã hơi kích động, hiện giờ làm sao chịu nổi kích thích như vậy, lập tức có cảm giác. Anh muốn đẩy cậu ra, nhưng vẫn không tránh được chuyện Hạ Lam cứ sáp vào người mình.Read More »