[Cuộc đời] Chương 25

Nụ hôn thứ hai mươi lăm

89a402a2d1e64f07be624e7d5ec9a78b1.jpg

Những cú tiếp theo cả hai đều đánh trong tư thế đó, tuy Cố Chinh rất cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc đụng chạm. Ở cú cuối cùng, anh đã cọ đến độ có phản ứng, rất muốn hất bàn bỏ đi hoặc hất Hạ Lam bỏ đi. Nhưng Cố Chinh vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ còn cú này thôi, đánh xong phải mang thằng nhóc này lượn ngay cho tỉnh rượu!Read More »