[Cuộc đời] Chương 23

Nụ hôn thứ hai mươi ba

7789951a4cc5bcedd16a3586a9bff72e

Lúc lên xe Cố Chinh, Hạ Lam định ra ghế sau lại bị Cố Chinh lôi xuống: “Ngồi đằng trước, bộ cậu là cán bộ cao tuổi hả, còn chọn chỗ an toàn?”

“Không phải…”Read More »