[Cuộc đời] Chương 20

Nụ hôn thứ hai mươi

e0e5a3be4f807bf1bd186c4c75fb8f90 (1)

Nhiếp ảnh gia nói: “Hai người tạo dáng nhiều lắm rồi, bây giờ hôn thật đi, chứ chụp kiểu này đẹp thì có đẹp nhưng chưa đủ ấn tượng đâu Cố đại sư!”

Hạ Lam không nói gì, còn Cố Chinh khó hiểu “Hửm?” một tiếng, Hạ Lam hoàn hồn, cẩn thận suy nghĩ câu hỏi của Cố Chinh.Read More »