[Cuộc đời] Chương 19

Nụ hôn thứ mười chín

029d0f68ae402b4dfca2b430e1a8e201

Hai tai Hạ Lam hơi nóng lên, nhiếp ảnh gia à anh nói cái gì đó!

Nhiếp ảnh gia quay đầu trông thấy Cố Chinh, vừa định chào hỏi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì: “Thầy Cố này, hai người đóng vai tình nhân đúng không? Lại đây chụp chung đi, làm mấy pô thân mật một chút!”Read More »