[Cuộc đời] Chương 16

Nụ hôn thứ mười sáu

5475718d0405ee9383cb6de871916dfa

Những ngày sau đó, cuộc sống của Hạ Lam trở nên cực kỳ đơn giản, công ty quản lý cũng đóng băng cậu, may có Cố Chinh chuyển tiền cho nên tạm thời Hạ Lam không cần đi làm thêm, chỉ chuyên tâm học tập, chuẩn bị kịch bản.Read More »