[Cuộc đời] Chương 14

Nụ hôn thứ mười bốn

3cdb32a50ec7662fe384a2b984b09405

“Vâng!” Hạ Lam lập tức chạy qua đỡ anh, Cố Chinh tựa vào người cậu, vì không thoải mái nên anh hơi khom lưng, chiều cao hạ xuống ngang tầm Hạ Lam, hai người tựa vào nhau rất vừa vặn.Read More »