[Cuộc đời] Chương 13

Nụ hôn thứ mười ba

04ca97714fe4eabf75ec356d5a505f8c

Cố Chinh chụp lấy gáy con chó, nhấc nó lên ngang tầm mắt mình, mặt đối mặt, nghiêm túc nói: “Vị này tên Hạ Lam, là khách đến chơi. Nếu mày dám sủa cậu ấy, nhào lên người cậu ấy hay cắn cậu ấy, tao sẽ nấu lẩu mày! Lấy lông mày may gối!”Read More »