[Cuộc đời] Chương 12

Nụ hôn thứ mười hai

f5b1169c1d97631bc6ff4dd122f575ef

Hai gã cao to tuy rằng rất không muốn nhưng vẫn bước qua giải thích với Hạ Lam, một tên còn giả đò hỏi han: “Cậu không sao chứ?”Read More »