[Cuộc đời] Chương 10

Nụ hôn thứ mười

f646ebd2b75a6fe5b18bd8f0b59ff71e (1)

Hạ Lam nhanh chóng né sang bên cạnh, cảnh giác nhìn anh. Cố Chinh gắng nhịn xuống, anh uống một ngụm soda hạ hỏa: “Tại sao phải đi làm thêm? Bộ cậu quen ai khác giới thiệu việc cho à?”Read More »