[Cuộc đời] Chương 3

Chữ trong ngoặc màu xám là chú thích của mình, còn màu đen bình thường là dụng ý của tác giả.

Nụ hôn thứ ba

83b25f6214f643250b95967da5f1d01f

Ngày hôm sau, Hạ Lam lại đến Hành Trình để thử vai, thử một lần mất luôn năm, sáu ngày.

Sau đó, công cuộc thử vai biến thành Hạ Lam diễn, Cố Chinh chửi. Ngày nào cũng bị chửi, chửi mãi đến ngày thứ bảy, cuối cùng Cố Chinh cũng nói với cậu: “Tuy diễn xuất của cậu vẫn chưa được tốt lắm, nhưng có thể thử một lần xem sao.”Read More »