[Kết hôn] Phiên ngoại

Pn này là OE, Mị xin nhắc lại, là OE. Hãy cân nhắc trước khi đọc TT__TT…

Chương 58:

411bcb6e0dc2f98166b2f607f3e0af52

Tống Phi Lan dậy sớm, vừa đổ hạt mèo vào máy cho ăn tự động (1), vừa gọi Đào Nguyên đang dọn dẹp tàn tích sau khi nấu bữa sáng dưới bếp: “Hay mình đổi lên cho tụi nó ăn buổi sáng đi anh, ăn khuya dễ mập lắm, anh coi Đại Tráng sắp thành quả bóng rồi kìa.”Read More »