[Kết hôn] Chương 56

Chương 56:

158e620e6a5f942a2ed4ff5cfb68cd2d

Mấy ngày cuối tuần này xác định không yên ổn được.

Dì Trần tiễn hai người Tống Phi Lan ra cổng, bà mở miệng, do dự hồi lâu nhưng mãi vẫn không dám nói tiếng nào. Đào Nguyên ôm Tống Phi Lan đang thất hồn lạc phách, quay đầu bảo với bà: “Dì cứ về đi, không cần tiễn bọn con đâu.”Read More »