[Kết hôn] Chương 55

Chương 55:

051579955777717df03c9ea5927221b5

Đào Nguyên nói xong lại nhanh chóng tự phủ định: “Không, bây giờ vẫn chưa được, chứng cứ của chúng ta chỉ cho thấy Tôn Hưng và Trương Phi Long có lui tới, cho dù tài khoản của Tôn Hưng tự dưng xuất hiện 2 vạn, nhưng Tống Tư Duy cẩn thận như vậy chắc sẽ không dùng tài khoản đứng tên mình chuyển tiền cho ông ta đâu. Đến lúc đó đánh rắn động cỏ, nếu Trương Phi Long kiên quyết nhận tội, Tống Tư Duy coi như không dính dáng gì đến chuyện này.”Read More »