[Kết hôn] Chương 52

Chương 52:

fcb9a19b61602d4f5b7a80e5ae2556c5

Hai tay Đào Nguyên đặt trên vô lăng, một lúc lâu sau mới đáp: “Nếu cậu ta thâm sâu như vậy thật thì sao?”

“Dù thế thì chúng ta cũng không có chứng cứ.” Tống Phi Lan ngồi ở ghế sau thở dài: “Tôn Hưng còn đỡ, ít ra mình đã bắt được chuyện tài khoản của ông ta tự dưng mọc ra 2 vạn. Bên Chu Chiêu không hề để lại dấu vết gì, có khi nào cậu ta thật sự không biết không? Bố cậu ta nhận tiền nhưng không nói? Hay tên chủ mưu thuê người kia táng tận lương tâm quịt luôn rồi?”Read More »