[Kết hôn] Chương 30

Chương 30:

4457a20d5dfadcacf6b6be3688bcf2a8

Từ đêm giao thừa Tống gia đã rối như mớ bòng bong, đương nhiên không rảnh đi tổ chức họp mặt gia đình gì đó.

Hôm nay Tống Phi Lan và Đào Nguyên cũng chỉ ghé qua chào hỏi, bởi vậy cả hai ngồi một lát rồi định đi, Tống Phi Lan nói: “Chắc bố em bận lắm, mình đừng quấy rầy ông ấy nữa.”Read More »