[Kết hôn] Chương 29

Chương 29:

f663d0747a02bc0e9cca8f65cfef39b8

Nguyễn Ái Nùng quả nhiên không phụ lòng mong đợi của Tống Phi Lan, nhanh chóng lây luôn cái sự khó ở của mình cho cậu. Tống Phi Lan câm nín cầm điện thoại, một lúc lâu sau mới nói: “Chúc mẹ năm mới vui vẻ.”Read More »