[Kết hôn] Chương 20

Chương 20:

c20bc2ab1a948bc3f2b908d3242aa556

Đào Nguyên “ừ” một tiếng, vô cùng bình tĩnh nói: “Không phải em sợ ma hả? Chúng ta vừa kết hôn xong đã chia phòng ngủ, lỡ Tống đổng biết thì sao.”

Tống Phi Lan cứ thấy có gì đó sai sai: “Bố em không rảnh đến mức đó đâu.”

“Vậy anh đi đặt thêm một phòng nữa nhé?”Read More »