[Kết hôn] Chương 12

Chương 12:

cffe1ed82560346f118fe0239307f8e7

Trợ lý Đào đỡ trán, âm thầm thở dài.

Anh nói: “Tôi cho rằng em hoàn toàn có thể bắt đầu thay đổi bản thân ngay từ bây giờ.”

“Là sao ạ?” Tống Phi Lan nâng chén lên uống nước đường.Read More »