[Kết hôn] Chương 11

Chương 11:

0e442a978fc44f93a1885aa32bbf5b85

Trình Mạn Phương vừa dứt câu, cả phòng lại lặng ngắt như tờ. Tống Phi Lan bực bội không thôi, trong đầu tuôn một tràng đậu xanh rau má.

Thấy cậu vẫn cúi đầu không nói, Tống Đông Lai đưa mắt nhìn qua, hỏi: “Phi Lan, con thấy thế nào?”Read More »