[Kết hôn] Chương 10

Chương 10:

50a2fcdaa85a81d6ed300d09ce11f0c4

Trò hề qua đi, cuối cùng Đào Nguyên vẫn ngủ lại.

Còn chưa quyết định được mà đã mập mờ lui tới với người mình có cảm tình vốn không phải là phong cách của anh. Nhưng lúc này, đối với Tống Phi Lan lúc mà nói, Đào Nguyên chắc chắn là chỗ dựa duy nhất của cậu.Read More »