[Kết hôn] Chương 6

Vừa beta lại mấy chương trước xong, sai nhiều quá ngại quá OTL … 

Chương 6:

4c6ab1dc468a09a19cba0a2aca78250c

Trên người Nguyễn Ái Nùng mặc áo ngủ tơ tằm, trang điểm nhẹ, tóc tùy ý xõa hai bên vai, nhìn bà không giống như người 50 tuổi mà còn có một loại mỹ cảm biếng nhác.

Bà sửng sốt trong chốc lát mới nói: “Mau vào nhà đi.” Lại hỏi: “Sang chỗ bố con chưa? Ta nghe nói hôm nay ông ấy về nước.”Read More »