[Si tửu] Chương 84

Chương 84: Kết thúc

80be4d0afb43cb4f4a99ceebf0c7b168

“Ca ca, cái này… gọi là ‘bò’ hả?”

Hữu Tự và Hữu Diễn ngồi cạnh giường, nhất tề nhìn chằm chằm đệ đệ nhà mình.

So với Nhị đệ đang nghiêng đầu, Hữu Tự có vẻ chín chắn hơn, chỉ là nét mặt cũng đang hiện ra nghi hoặc.Read More »