[Si tửu] Chương 81

Chương 81: Chuyện của Ôn Hữu Cung (Hạ)

f958b370f4c954229c02b4eee1da1098-1

Đêm sinh nhật của Tịch Triều, Ôn Hữu Cung ở lại sương phòng phía Tây.

Sáng hôm sau, sau khi Tịch Triều hầu hạ hắn thức dậy rửa mặt, tiểu khanh quan theo hầu như thường lệ bưng vào một chén thuốc còn đang bốc khói.

Đó là thuốc gì, Ôn Hữu Cung rất rõ ràng.Read More »