[Si tửu] Chương 79

Chương 79: Chuyện của Ôn Hữu Cung (Thượng)

a36bc6352db34baa63043eb5d4d9090f

Kỳ thực Ôn Hữu Cung vẫn nhớ năm ấy vì sao hắn thích Tịch Triều.

Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau lúc 3 tuổi, lang quan cùng khanh quan còn nhỏ, chưa phải kiêng kị, nhà hai người lại gần nên ngày nào cũng đi chơi với nhau.Read More »