[Si tửu] Chương 77

Chương 77: Những ngày sau đó

bea99be0945c8ffac8dbf7c86850fbbf

Gió thu lại về, lò rượu cùng lúc nghênh đón các học đồ mới.

Dĩ Ngao và đồng bạn đứng trong sân viện, khuôn mặt thiếu niên trầm tĩnh, so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác thì có vẻ ổn trọng hơn, chỉ là trong mắt vẫn không kiềm được lộ ra chút hưng phấn.Read More »