[Si tửu] Chương 76

Sml với cái chương này luôn ._. … 

Chương 76: Tiệc đầy tháng (Hạ)

4fc8511a68c942c5ce80822bd37ce7cd

Hạ Việt vừa bước vào liền thấy Thức Yến đang chọc cho cục cưng cười, ánh nến nhảy nhót trong phòng chiếu lên hai khuôn mặt khả ái rạng rỡ, Hạ Việt ngẩn ra, ngơ ngác đứng trước cửa, không nỡ tiến lên quấy rối khung cảnh tươi đẹp đó.Read More »

[Si tửu] Chương 75

Dạo này chuyển mùa nên bệnh suốt, thành ra ra chương mới không nhanh QAQ…

Chương 75: Tiệc đầy tháng (Thượng)

f085bfd46d5d4fd1a489bab643ffa4a7

Hạ Việt không muốn làm tiệc đầy tháng cho con quá nhỏ, nhưng cũng không được quá phô trương.

Chuyện tiệc tùng đều là nội vụ, thường lang quan không nên nhúng tay vào, Hạ Việt cũng chỉ nêu vài ý kiến, còn đâu cứ để Vân phụ thân và Thức Yến quyết định.Read More »