[Si tửu] Chương 74

Chương 74: Hậu sản (Hạ)

4ff54e5a13e0973b669e08041d6faf92

Lạc Việt mặc dù không nghiêm ngặt như ở thế giới Hạ Việt, nhưng khanh quan đang ở cữ cũng không được phép đi ra ngoài, kỳ hạn là hết hai mươi ngày thì phải mời đại phu đến xem, nếu chưa khỏe thì chờ đến cuối tháng lại khám một lần nữa.

Thức Yến cũng phải nghỉ ngơi trong phòng, không cho ra khỏi cửa. Không chỉ có không cho ra khỏi cửa mà cũng không được làm việc gì ngoại trừ chăm sóc em bé, vừa thấy y hơi mệt cái là Hạ Việt sẽ lập tức ôm cục cưng sang chỗ Vân phụ thân ngay.Read More »