[Si tửu[ Chương 72

Chương 72: Hậu sản (Thượng)

ee2761657071a2413328f54e522fc87f.jpg

Có lẽ là do tinh thần thả lỏng, trong lòng cũng không suy nghĩ nữa nên lần này Hạ Việt ngủ rất sâu. Đợi hắn mở mắt ra đã thấy ngoài cửa sổ tắt nắng, chắc đang giờ Dậu.

Trong sân viện có một cây tứ quý xum xuê trồng ở hướng Tây, bóng cây đổ về trước cửa sổ, lâu dần Hạ Việt có thể căn cứ theo đó mà đoán canh giờ.

Cơ mà cửa sổ mở từ bao giờ thế?Read More »