[Si tửu] Chương 69

Chương 69: Nguyên tiêu ngắm hoa

8fbb08ae9cb916c98388962c7320d698

Buổi sáng ngày mười lăm tháng Giêng, lò rượu lại nghênh đón lễ đảo tắng.

Do cuối thu năm ngoái trời khá ấm, công tác chưng cất rượu trên thực tế là đến cuối thu đầu đông mới bắt đầu, bởi vậy trình tự làm việc so với năm kia đều muộn hơn nhiều, nhóm tàng nhân muốn về quê cũng phải dời lại. Dù sao cái nghề cất rượu này thành hay bại đều nhờ trời, mọi người cũng không có biện pháp.Read More »