[Si tửu] Chương 66

Chương 66: Chân tướng sự việc

66

Thức Yến cúi đầu nhìn hai chân mình bị thảm nhung che kín, không hiểu sao người nọ lại đoán được y bị thương ở đâu.

“Cũng bình thường.” Thức Yến đáp, “Không được đi lại nhiều, với cả đang mang thai nên hơi bất tiện.”Read More »