[Si tửu] Chương 64

Chương 64: Giao thừa

06bbddce04c7953955a49eb304a0a8e6

Xế chiều, tổ cha đến Vân trạch thăm Thức Yến.

Vân gia tổ phụ có một tòa biệt viện ở huyện lân cận, hắn mua một miếng đất nuôi mấy con ngựa, bình thường đều ở bên đó cùng tổ cha, nói là nuôi ngựa thuận tiện dưỡng lão, chỉ khi lễ tết mới về nhà chính.Read More »