[Si tửu] Chương 61

*thở phì phò*

Chương 61: Ngoài ý muốn

eb592d1a6eaf6b39b550804696b85b05

Khi Dận thành bắt đầu tràn ngập không khí năm mới thì Vân Khởi của Hạ Việt cũng thuận lợi lên men xong.

Trên phố có không ít cửa hàng đã nghỉ, mấy người ở xa đều sớm rời Dận thành để về quê, ngay cả Hỉ Cửu Túy cũng chuẩn bị đóng cửa.Read More »