[Si tửu] Chương 60

Chương 60: Ngày kỷ niệm

9c2002335fd17867fc3cd73aafed7422

Thức Yến về Vân gia vào ngày 12 tháng Chạp, lễ thành thân của hai người được cử hành sau khi Hạ Việt tỉnh lại, tức là ngày 16.

Hạ Việt một lòng đều đặt vào công việc ở lò rượu nên quên mất, lúc này hắn mới giật mình nhớ ra, cuối cùng chỉ có thể kỷ niệm ngày kết hôn mà thôi.

Chẳng sao cả, dù sao hôm ấy cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thức Yến.Read More »