[Si tửu] Chương 59

Chương 59: Vân Khởi của Hạ Việt

2cdf3fca909d081010bad8fffa3cb468

Càng ngày càng nhiều rượu bước vào giai đoạn lên men, lò rượu lại bắt đầu thời kì bận rộn nhất.

Trong phòng có khoảng mười tàng nhân đang đứng, vừa đi vào đã nghe thấy mùi hương chua ngọt đặc thù. Một cái tắng khổng lồ giữa phòng đang sôi sùng sục, dùng để ủ cơm hoặc thêm men, mấy ống khói lúc nào cũng tỏa ra khói trắng cuồn cuộn.Read More »