[Si tửu] Chương 53

Chú thích vài xưng hô

Ông ngoại: Ngoại công; “Bà” ngoại: Ngoại phụ

Ông nội: Công gia; “Bà” nội: Gia gia

Chương 53: Gặt lúa

d38c9d5c44713bc3222caa365ab13728

Hạ Việt kỳ thực vẫn lo cho tiểu nhị hôm qua bị đập đầu bất tỉnh, nhưng hắn không đi được, đành phải sai người đến Hỉ Cửu Túy hỏi thăm một chút, thuận tiện báo với Phương quản sự và Thành chưởng quỹ mình sẽ tạm thời vắng mặt một thời gian.Read More »