[Si tửu] Chương 52

Chương 52: Ban mai sau mưa

1374f2187846d98c9c8389d00c4bf7ab.jpg

Chậc, không biết là lần nào nhỉ, là lần khi lúa trổ bông hay là lần khi lúa mới nhảy nhánh?

Hạ Việt vuốt cằm suy nghĩ.

Thức Yến tỉnh lại, xoay người nhìn sang liền thấy trượng phu của mình đang ngồi bên góc bàn ngập nắng, bộ dạng rất là trầm tư.Read More »