[Si tửu] Chương 51

Chương 51: Kinh hỉ

c0f9e36d5c3d1126daee6d74b6adc8a4

Chuyện thiếu phu nhân mạo hiểm chạy ra đồng đang lúc giông bão cả Vân trạch đều biết, người hầu đã túc trực sẵn ở cửa, vừa thấy xe đến liền vội vàng mở cổng.

Hạ Việt nhanh chóng ôm Thức Yến đi vào, một đường về thẳng Đông viện, tiểu hạ nhân theo sát phía sau. Hạ Việt quay đầu lại, dưới chân vẫn bước không ngừng, bảo hắn quay về tắm rửa nghỉ ngơi không để mai lại bệnh.Read More »