[Si tửu] Chương 49

Chương 49: Đêm bão tố (Thượng)

d7f6a51393e87137c614e548d1d595e0

Hoa nở được hai mươi ngày thì bông lúa cũng nặng dần, lại thêm mười lăm ngày nữa, lúa đã bắt đầu tiến vào thời kỳ trưởng thành. Lúc này nông dân phải tiến hành thoát toàn bộ nước trong ruộng, nhưng sau đó không dẫn nước vào như trước nữa.

Lúc này lúa không cần quá nhiều nước, đất ruộng cứng lại mới tiện thu hoạch.Read More »