[Si tửu] Chương 47

Chương 47: Dự tiệc và phân bón

e1c425cacd1c48d767f0444bbd42f612

Tin tức Vân Khởi được chọn làm rượu tiến vua được quan phủ dán thông báo ngay trong Dận thành.

Mấy hôm nay, từ trưa là Hỉ Cửu Túy đã bắt đầu đông nghịt, dù sao số lượng Vân Khởi còn lại không nhiều lắm, lại còn mang danh là cống phẩm, tuy giá của nó không thấp nhưng khối đại gia trong Dận thành bỏ được tiền để ăn một bữa cơm có lí, có không ít người ăn xong còn đâm ghiền.Read More »