[Si tửu] Chương 46

Chương 46: Tiệc chia tay

b879f503a3ee103bece472617af0c749

Thức Yến nghỉ ngơi hai ngày, mãi đến khi ruộng lúa bước vào giai đoạn tiêu nước đợt cuối mới quay về làm việc.

Ngoại trừ nhóm đệ đệ rất thuần khiết hỏi ca ca bị bệnh sao trong người chỗ nào không khỏe vân vân, còn Bạch phụ thân và Bạch cha làm sao mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.Read More »