[Si tửu] Chương 43

Beta 2 lần rồi mà cứ thấy sượng sượng thế nào đó =((

Chương 43: Lễ Thiên Xảo

a37a5573567896af988f2eba6bbd20e6

Mấy hôm nay việc đồng áng tiến hành khá thuận lợi, Thức Yến và Hạ Việt cũng không phải ngâm mình cả ngày dưới ruộng nữa.

Bạch phụ để Dĩ Ngao làm nhiều một chút cho quen tay, Dĩ Nhạc cũng nói muốn theo giúp nhị ca, cuối cùng, Bạch phụ thân sau giờ Ngọ liền mang theo hai tiểu lang quan ra đồng.Read More »