[Si tửu] Chương 40

Chương 40: Thực đơn mới và việc nhà nông

6a04754e5a6c96fac392179c2f9c2c90

Có bò Hạ Việt đưa đến, công việc xới đất của Bạch gia liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngay cả Dĩ Nhạc cũng đến giúp một tay.

Đám mạ lớn khá tốt, Dĩ Ngao còn nói nhỏ với Thức Yến rằng hắn có đi xem mạ của mấy nhà khác, mạ bọn họ cũng không lớn bằng mạ nhà mình. Thức Yến cũng rất vui vẻ, y nhìn mầm lúa càng lúc càng xanh mượt, tưởng tượng đến đồng lúa vàng rực nặng trĩu dưới trời thu, đến khi xay ra được hạt gạo trắng tròn giao cho trượng phu, hắn và các tàng nhân sẽ cất ra rượu thơm nức. Mỗi lần nghĩ như vậy, y đều cảm thấy cả người tràn trề sinh lực.Read More »