[Si tửu] Chương 36

Chương 36: Trước ngày rời kinh (Thượng)

a997d37fa862b234ec75ca4237ce4f59

Sáng sớm ngày mười bốn tháng Ba, trong kinh dán bố cáo thông báo kết quả.

Năm nay, tham dự hội đánh giá có năm mươi loại rượu, trong đó có mười loại được tam đẳng, nhị đẳng có hai mươi tám loại, tám loại nhất đẳng, thượng đẳng được ba loại. Người ta sẽ chọn lấy hai loại rượu trong rượu thượng đẳng, đến tháng Sáu sẽ quyết định dâng một trong hai làm cống phẩm tiến vua.Read More »

[Si tửu] Chương 35

Chương 35: Sinh ý
f11c9190fe5fd988395bdf96d7d7bcb5

Nơi Ôn Hữu Cung đưa Hạ Việt đến là một tiểu thôn trang, chiêu bài của thôn trang treo ở bên hông, nếu đứng ngoài nhìn vào sẽ không thấy. Người không biết còn tưởng đây là nhà dân, nào ngờ lại là cửa tiệm làm ăn.

Hạ Việt nhìn chiêu bài kia, nghĩ thầm vô luận nhìn bao nhiêu lần hắn vẫn không thể quen với thể chữ này được.Read More »