[Si tửu] Chương 33

Chương 33: Hội đánh giá

30588faab095a3fe16ea587756a661ff

Ngày mười một tháng Ba, Vân gia phụ tử đặt chân đến Việt kinh.

Trong thành rộn ràng náo nhiệt, phố xá trải dài, trái phải hai bên cửa hàng san sát, đường đi cũng rộng lớn hơn Dận thành rất nhiều, ở nơi phồn hoa thế này, hai chiếc xe ngựa lớn cùng đi cũng chẳng cần dừng lại nhường đường cho nhau.Read More »