[Si tửu] Chương 31

Chương 31: Đêm ở biệt viện

5acfea7011ca043db4e55efe87bba411

Hạ Việt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thức Yến một lát, thấy y đã ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy xuống lầu.

Lần này đi hắn không dắt theo đầu bếp, thành ra tiểu hạ nhân và đám xa phu đều tự xử, còn hắn và Thức Yến muốn ăn cũng chỉ có thể tự lăn vào bếp.

Nguyên liệu nấu ăn hôm nay là do một hộ săn bắn Hạ Việt thuê trước đó chuẩn bị cho, hắn nhớ sáng nay người kia có nói vừa giết thịt dê liền quyết định cơm tối sẽ ăn món này.Read More »